Cover for the book: Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach